top of page

            
       30.6-14.8.2022 Billnäsin ruukki 

Mouth of nature | UNDERbaraLIV

I den finska mytologin beskrivs lovi som ett övernaturligt ställe eller tillstånd - en reva eller öppning mellan det verkliga och den andra sidan. Lovi sägs också stå för vaginan som även den är en port mellan världarna. Livmodern och födelsekanalen är en port till livet men denna inkarnation leder oundvikligen även till döden. 

 

Vagina dentata med sina sylvassa tänder har bidragit med en naturlig balans till den livskraft kvinnan förmedlar. I den framhävs livet och döden- dessa två går hand i hand.

 

Kvinnans sexualitet samt myter, tabun och historier kopplade till det kvinnliga könet men även vetenskapligt forskade och bevisade påståenden som te.x de neurologiska skillnaderna bland de kvinnliga könsorganen och hur dessa har en direkt påverkan på våra liv och vår plats i samhället. Varför vet vi så pass lite om den kvinnliga anatomin?

 

Underliv och det undermedvetna. Dessa två ord är starkt kopplade. En slump? Absolut inte. Forskningar bevisar att det finns en direkt koppling mellan underlivet och hjärnan samt underlivet och hjärtat. Ett sexuellt uppvaknande och den kreativa kraften går hand i hand.

 

Ett sexuellt uppvaknande och en positiv erotisk laddning i människan är även en kraft som väcker  motståndsrörelser och får oss att ifrågasätta stagnerade normer. Eros tänder inte bara en sexuell gnista utan även en politisk gnista i oss. Dagens sexuella kultur och porrbransch för oss i motsatt riktning. Vi märker detta även genom den slang som används för att beskriva det kvinnliga könsorganet: orden är kopplade till billig och massproducerad snabbmat som saknar känsla och respekt. 

Feminist contemporary visual art
installation art. Oil painting and the neon light sculpture Nazar
Neon light sculpture. Nazar from 2022
contemporary oil painting. a dreamscape with tit ponies
Contemporary textile art. Tufted art sculpture. Free bird
Vulva textile art. tufted vulva
A contemporary photography art installation, Mother dough. About food and feminism coming together.
Tufted textile art wall sculpture. Contemporary textile art.
Fast love. A bronze sculpture. contemporary sculpture. feminist art.
Bronze sculpture. Installation. phallic art. Hot dog love.
bottom of page