top of page

Upcoming experimental work 2024

Human Boxing-Unboxing: a Social Identity Rebirthing machine

Human Boxing-Unboxing is an art installation, where participants are sent through an experience of letting their social identity (not to be confused with personal identity) die and be reborn with a new one. The cross-disciplinary project is a combination of art installation, media art, portrait photography, participatory performance and spatial storytelling combined with XR.

The artist collective has been working on this project for a while. After discussion with social psychology scientists, we shifted the attention on social identity. Our earlier work had focused on identity through the body, as observed from a third person view, but a whole new layer of VR’s power was unleashed after the dualistic approach to personal vs. social identity.

 

The main motivation for the project is a brutal view on the human body. Many societies regard bodies as disgusting, something to be covered. Especially the female body that is equipped to give birth, is seen as disgusting- menstruation and not to mention the bodily fluids that revolve around sexuality. However these disgusting bodies of ours are the core of our identities. In the clinical metaverse however,  there are no human bodies and we can exist solely through our social identities. This revelation of dualism turns the art piece into a medical instrument: separating the identities into personal and social. Personal identity is left as a gooey mess tied into a cocoon and beaming the social identity into distinct visual elements in VR.

This project is a big one and I am proud to be part of it. We start in 2024 - stay posted. 

Team:

Tassinari Matilde, Elovainio Reko, Is Tanja, Vartiainen Elina Miina and Jasinskaja-Lahti Inga, Aapro Wesa

ERA-VR -hankkeen tarkoitus on tutkia, koskettaa ja rikkoa sosiaalisen kokemisen ja identiteetin rajoja virtuaalisessa todellisuudessa (VR). Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kohtaaminen itsensä sekä sisä- ja ulkoryhmiin kuuluvien kanssa ja näiden kautta tapahtuvan sosiaalisen identiteetin sekä ennakkoluulojen tarkastelu ja muutos. Hankkeessa tuotetaan ja tutkitaan tieteellisin ja taiteellisin keinoin virtuaalisessa todellisuudessa tapahtuvaa vuorovaikutusta sekä minäkäsityksen, sosiaalisen identiteetin ja ennakkoluulojen muutosta. Hankkeessa tutkijat ja taiteilijat jakavat kiinnostuksen toisaalta Sosiaalisen identiteetin muutoksen teoreettiseen malliin (SIMIC), jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumisen keskeisenä elementtinä pidetään sosiaalisen identiteetin sopeutuvuutta sosiaalisen todellisuuden muutoksiin, ja toisaalta sosiaalisiin nykyteknologioihin, joiden avulla voidaan tuottaa ja tutkia kokemuksia sosiaalisen todellisuuden muutoksista turvallisesti ja uteliaisuutta herättävästi. Hankkeessa haastetaan osallistujia kokemaan merkityksellisiä sosiaalisia maailmoja, jotka puolestaan haastavat käsityksiä itsestä ja muista immersiivisen tieteen (sosiaalinen VR) ja taiteen (osallistava performanssi) avulla. Näitä kokemuksia seurataan ja tulkitaan dialogissa tieteen ja taiteen välillä sekä osallistujien ja yleisön kanssa, tavoitteena kuvata identiteetti- ja asennemuutoksia, jotka syntyvät virtuaalisen minän tarkastelun ja eri kohtaamisten avulla. ERA-VR -kollektiivi viitoittaa tietä monimenetelmällisen tieteen ja konseptuaalisen monitaiteellisuuden synergialle, jossa tieteellinen viitekehys tuo taiteen konseptille käsitteellisen kontekstin, mikä mahdollistaa taiteen tarkastelun tieteellisin keinoin. Hanke on akateemisesti ja taiteellisesti kunnianhimoinen sekä sosiaalisesti vastuullinen ja kantaa ottava pyrkimällä etsimään ja kuvaamaan sosiaalisesti ja moraalisesti kestävän ja yhdenvertaisen olemisen ja vuorovaikutuksen muotoja.  

Ryhmän jäsenet:

Tassinari Matilde, Elovainio Reko, Is Tanja, Vartiainen Elina Miina sekä Jasinskaja-Lahti Inga, Aapro Wesa

bottom of page