top of page

Naturen samt ett holistiskt tankesätt genomsyrar Is arbete. Folklore och drömtolkning vävs in i ett komplex nät som funderar kring relationer: både mellan oss människor men även i ett större sammanhang. 

 

Gammal folktro och mytologi träder fram i verken även genom formgivning då Is gärna skapar objekt med primitiv känsla. Det primitiva och ”råa” tilltalar Is. I det ligger en ursprungskraft och en glädje, någonting genuint och bortkommet i dagens samhälle. Is funderar vidare på relationer och könsroller genom de olika verkens samspel. En Chihuahua under en glaskupa som försöker komma åt något nära men oåtkomligt är placerad bredvid ett fotoverk över en skissbok med en text som kan tolkas som en arg hund som motvilligt blivit kastrerad. Är mannen orsak till sitt eget lidande eller står någon annan skyldig? I verken kan man se flera paralleller till den sårade vita mannen även om det i sin helhet handlar om något mycket större och viktigare än så. Är en kvinna som hittat tillbaka till naturen och sin inre styrka ett hot mot den moderna mannen och de strukturer han skapat?

 

Hennes textilobjekt har inspirerats av Sheela na-gigs och Venus av Willendorf. Objekt som hyllar det feminina och fruktbara. Hon tar avstånd från ordet vagina som kommer från grekiskan och betyder "slida för svärdet". Underlivet som en del dockor har som ansikte är inte till för det manliga könet- de är våra kompasser, orakel och navigationssystem. Magiska portaler som i högsta grad kräver en respekt som i dagens samhälle saknas. Bland skulpturerna kan man även se ett objekt som representerar det andra könet. Skulpturerna samtalar med varann genom kylskåps poesin som knyter samman verken till en installation. En parodi på en pågående större scen i samhället eller en kommentar till historiska händelser om hur vardagliga sysslor och konstformer har omformats och ändrat status beroende på vilket kön som utför dem?

Woman doll. Contemporary textile art sculpture. Mixed media sculpture. Womanhood. Feminist art.
Female dolls. contemporary sculpture.
Mixed media sculpture. Pahllic art. Feminist art. Wool and ceramic sculpture. Manhood.
Contemporary visual art. Oil painting. Wolf tit. woman art.
bottom of page