top of page

Big Time Sensuality är en färggrann dialog mellan könen, mellan ett par, såväl som en del av en större pågående diskussion i samhället. Framför allt är det en hyllning till det goda, det varma och det älskvärda.

Iwígara- tron om att alla livsformer är kopplade och delar samma andetag. 

Naturen samt ett holistiskt tankesätt genomsyrar Is arbete. Folklore och drömtolkning vävs in i ett komplex nät som funderar kring relationer: både mellan oss människor men även i ett större sammanhang.

 

Gammal folktro och mytologi träder fram i Is’ verk även genom formgivning då hon gärna skapar objekt med primitiv känsla. Hennes smycken som även fungerar som miniatyr skulpturer ( pocket jewelry) har inspirerats av Sheela na-gigs och Venus av Willendorf. Objekt som hyllar det feminina och fruktbara.

Is bearbetar temat genom en tvärkonstnärlig helhet som är i dialog med Selins keramik objekt. 

 

Vatten elementet starkt närvarande i bådas verk. Behållare eller kärl ( vessels) ses i olika former och material. Tanken om att det finns liv i ett liv: att bära liv men att även kunna vara ett kärl eller en behållare för en själ.

 

Enligt Potawami folket föds kvinnor till att ta hand om vattendragen. Kvinnor bär inom sig en sjö som föder liv. Detta liv föds till världen på en våg av vatten. 

4.6-30.6.2021 Galleri Emilie, Lovisa

Cloud heads. A contemporary oil painting of women and a pig. Nude painting.
Contemporary embroidery. Contemporary textile art. Womanhood. Pregnancy.
Contemporary visual art. Drawing and aquarelle painting. collage. Woman on a train in NY.
bottom of page